Marka BrandU stanowi unikalną kompozycję elementów logiki i empatii, która wyraża się w następujących wartościach:

 

  • Zaufanie – jako podstawa współpracy w kierunku budowania partnerstwa i  autentyczności
  • Zaangażowanie  –  wyrażone przez odpowiedzialność i profesjonalizm w oparciu o najwyższe standarty etyczne i procedury międzynarodowe
  • Uczciwość – jako fundament dla rozwoju w atmosferze szczerości i szacunku
  • Spójność – wszystkie działania BrandU odzwierciedlają wartości, którymi się kierujemy.

Filozofię firmy najlepiej określa jej motto „Jutro zaczyna się dziś”.  Ponieważ to co dziś zrobimy dla swojego rozwoju i budowania autentycznej marki osobistej wpłynie na lepsze jutro dla nas i naszego otoczenia.

 

BrandU wykorzystuje inspirujący wgląd, jasne przesłanki i odpowiednie narzędzia coachingowe aby wprowadzać zmiany w życiu Klientów i ich firm na lepsze.

Stymuluje wzrost motywacji i odpowiedzialności, co inspiruje i wspiera ich świadomy rozwój w kierunku realizacji swoich celów i marzeń.

Agnieszka Brukszo

mail          abrukszo@brandu.com.pl
tel             +48 601 286 945
skype       BrandUcoaching

executive and life coaching

Built with Berta